Privacyverklaring; AVG

De contact gegevens van leerlingen/cursisten bestaan uit:

naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum en e-mail adres.

Zij zijn niet toegankelijk voor derden en worden ook niet met derden gedeeld.

Een leerling/cursist heeft het recht om de persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Persoonsgegevens worden alleen met derden gedeeld om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Deze gegevens worden uiterlijk 7 jaar na beëindiging van de lessen/cursus bewaard.

 

Advertisement